All typ av användning av ISCAR's Tool Advisor och alla transaktioner
som kan tänkas genomföras vid användning av detta program omfattas av ISCAR´s   Användarvillkor
och allmänna   Försäljningsvillkor