Svako korišćenje ITA - ISCAR Savetnika za alate i sve transakcije
koje se preko ovog programa izvrše su regulisane ISCAR   Uslovima korišćenja
i Opštim   Uslovima prodaje