Jakiekolwiek użycie aplikacji ITA firmy ISCAR i jakiekolwiek działania
realizowane jako rezultat użycia tego programu podlegają   WARUNKOM UŻYCIA
i ogólnym   WARUNKOM SPRZEDAŻY