Vsaka uporaba programa ISCAR svetovalec za Orodje ter vse transakcije
ki so lahko predstavljene kot rezultat tega programa je stvar ISCAR-jevih   Pogojev uporabe
In Splošnih   Pogojev prodaje