Herhangi işlem ve uygulama için ISCAR takımlarını kullanınız
Bu programın kullanılmasının bir sonucu olarak gerçekleştirilebilecek olanlar ISCAR'ın   Kullanım koşulları
ve Genel   Satış koşulları