• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  การผลิต

  ตั้งแต่นักออกแบบไปจนถึงสายการผลิต ระบบคอมพิวเตอร์ Direct Numerical Control (DNC) ที่ซับซ้อนของ ISCAR ให้การควบคุมโดยตรงไปยังเครื่องกัดและกลึง CNC แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตลอดเวลา กองทัพเครื่องจักร ISCAR จะทำการตัดเม็ดมีดและตัวจับยึดตามที่ระบุและในปริมาณที่แน่นอนตามการออกแบบและคำสั่ง โรงงานผลิตเหล่านี้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น ภายในไม่กี่ชั่วโมง สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตได้ ในระหว่างการสัมมนากับลูกค้า ISCAR ได้แสดงทักษะการผลิตและความยืดหยุ่นโดยท้าทายผู้เข้าร่วมให้ขอเครื่องมือใหม่ทั้งหมด ต่อมาในวันเดียวกันนั้นสินค้าใหม่ก็อยู่ในมือของผู้เข้าร่วม

  ความแม่นยำและความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิบัติงานของ ISCAR เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของเม็ดมีด ISCAR แต่ละตัว พื้นการผลิตของโรงงาน ISCAR นั้นสะอาดสะอ้าน หุ่นยนต์หยิบและวางจะเคลื่อนที่ไปมาอย่างเงียบ ๆ โดยย้ายเม็ดมีดไปยังถาดซ้อน พาเลทของถาดถูกขนส่งระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรถนำทางอัตโนมัติ (AGV) ที่เดินทางบนทางเดินที่มีเครื่องหมายแม่เหล็ก ปลายทางของพวกมันถูกควบคุมจากระยะไกลโดยคอมพิวเตอร์การผลิตส่วนกลาง ระบบการผลิตยังได้รับการออกแบบให้จัดการกับคำสั่งซื้อพิเศษได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved