• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Nuestro sitio web utiliza cookies y otras tecnologías para garantizar que obtenga la mejor experiencia de navegación. Puede cambiar la configuración de las cookies en cualquier momento.

  Obtenga más información sobre

  Find out more on ¿Cómo utilizamos las Cookies?.
  Contact Us

  Iscar ČR

  Česká Republika


  Společnost ISCAR ČR s.r.o.,

  IČO: 453 49 444, se sídlem Mánesova 2903/73, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2192 jako prodávající informuje spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) s ní je, s ohledem na typ jím nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby, Česká obchodní inspekce, více informací naleznete zde:
  webgate.ec.europa.eu
  a zde
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)


  Firma ISCAR ČR s. r. o. je výhradní zastupitelská pobočka mateřské izraelské firmy ISCAR Ltd. Na území České republiky působí ISCAR ČR s. r. o. od června roku 1992. Firmu založil Ing. Zdeněk Roubíček a vedl ji po celou dobu až do roku 2019, což je úctyhodných 27 let. Současný jednatel, Ing. Miroslav Řehoř, působí na této pozici od roku 2019. Není však žádným nováčkem, protože ve firmě působil od jejího samotného založení. Administrativní budova s vedením firmy má sídlo v Plzni, v městské části Bory.
  V dobĕ svého vzniku působila pobočka na území celé tehdejší Československé republiky. V současné dobĕ funguje na Slovensku samostatná sesterská pobočka.
  Mateřská firma sídlí v izraelském Tefenu a patří již řadu let ke svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce řezných nástrojů pro třískové obrábění kovů a také řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní v nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích vyspĕlých zemí všech kontinentů. Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnĕjších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj.
  I v této oblasti firma velmi pružnĕ reaguje a je schopna splnit témĕř každý požadavek zákazníka.
  Silnou stránkou firmy ISCAR ČR s. r. o. je technická podpora zajišťovaná řadou velmi zkušených techniků s dlouholetou praxí, kteří se každodenně pohybují v provozech zákazníků a dle potřeby jsou připraveni řešit poradenství a technologie tak říkajíc „na klíč“. Dále o zákazníky pečuje po celé naší republice dvanáct obchodních zástupců.
  ISCAR ČR s. r. o. patří do rodiny nĕkolika desítek zastupitelských organizací pracujících kromĕ řady evropských zemí též v Severní a Latinské Americe, Asii, Austrálii a jižní Africe.
  V České republice zastupuje v plném rozsahu firmu ISCAR Ltd. a zprostředkovává veškerý kontakt od speciálních požadavků na nástroj u výrobce v Tefenu až po technologické ovĕření a zavedení do provozu v místních podmínkách uživatele. Kromĕ technického informačního servisu zajištují pracovníci též bezprostřední technickou pomoc v podobĕ řešení technologické problematiky, provozní aplikace nejmodernĕjších výkonných nástrojů a stanovení optimálních řezných parametrů v konkrétních podmínkách u zákazníka.
  Dále společnost zajištuje rychlou dodávku potřebného zboží z evropského skladu v Belgii, případnĕ přímo z mateřského skladu. Většina standardních objednávek je dodána do druhého dne.
  Velká pozornost a úsilí je též vĕnována pravidelným odborným technickým seminářům, kde je široká technická veřejnost seznamována s nejnovĕjšími výrobky firmy a špičkovou moderní technologií. Semináře se pořádají zpravidla u výrobců strojů, kde po teoretickém bloku přednášek následují praktické ukázky obrábění, kde se demonstruje, že teorie funguje i v praxi.

  Czech RepublicManager
  Ing. Miroslav Řehoř
  Jednatel společnosti
  General Manager


  Mánesova 73
  30100 Plzen
  Tel:+420 37 74 20 625
  Fax:+420 37 74 20 630

  Certifikace

  Kvalita všech produktů ISCAR je garantována kompletní certifikací v souladu s normami ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 a ISO 14001. Jednotlivé certifikáty můžete získat přímo zde stažením nebo jejich kopie obdržíte na požádání od našich obchodních zástupců.

  ISCAR AS 9100 and ISO 9001

  ISO 45001: 2018

  EKO-KOM

  ISO 14001 2015

  Nástroje Na Zakázku

  V případĕ potřeby zákazníků, zajišt’ujeme ve spolupráci s vývojovým střediskem mateřské firmy v Israeli návrhy speciálních nástrojů včetnĕ cenových nabídek na dané operace obrábĕní, které nelze řešit užitím standardních nástrojů.

  Tato služba se týká vymĕnitelných destiček i držáků a to bez rozdílu všech typových druhů nástrojů dodávaných firmou ISCAR.
  Dodací lhůty speciálních nástrojů se pohybují v rozmezí 6 - 8 týdnů po obdržení závazné objednávky od zákazníka.

  V případě potřeby technické konzultace či zadání poptávky (výroby) speciálního nástroje je možné nás kontaktovat přímo na E-mailové adrese: special@iscar.cz

  Obchodní Zástupci

  Použijte tlačítka pro OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ menu
  Sales Mapa
  ×
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved