• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Nuestro sitio web utiliza cookies y otras tecnologías para garantizar que obtenga la mejor experiencia de navegación. Puede cambiar la configuración de las cookies en cualquier momento.

  Obtenga más información sobre

  Find out more on ¿Cómo utilizamos las Cookies?.
  Contact Us

  ISCAR SVERIGE AB

  kontakta oss
  Lediga Jobb

  Om Oss

  ISCAR SVERIGE AB


  Iscar Sverige AB säljar och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri.

  Syfte

  Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft.

  SVERIGE AB Manager
  Hannes Strache
  Managing Director


  Kungsangsvagen 17B
  751 08 Uppsala
  Box 845
  Tel:+46 (0) 18 66 90 60
  Fax:+46 (0) 18 122 920

  Kvalitet & Miljö

  Iscar Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

  Kvalitetspolicy
  • Kundernas krav och förväntningar på företagets förmåga att leverera kvalitetsverktyg för skärande bearbetning skall alltid tillfredsställas eller överträffas.
  • Tillgängligheten för katalogprodukter skall vara mycket hög med korta leveranstider.
  • Kundanpassade produkter tas fram enligt önskemål.
  • ISCAR skall ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
  • Företaget skall följa eventuella författningskrav och jobba med att ständigt utveckla kvalitén.

  Miljöpolicy
  • ISCARs verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser.
  • Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologisk nedbrytbara.
  • Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser.
  • Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

  Affärsetik

  IMC Compass är vårt sätt att främja och upprätthålla höga etiska och juridiska normer för uppförande. Dessa normer skall vägleda Iscar Sveriges medarbetare att göra rätt. IMC Compass i sin helhet hittar du under Uppförandekod

  Rättvisa affärer
  • Skydda företagets tillgångar
  • Agera rättvist och med fair play i konkurrens och i interaktion med tredje part
  • Håll noggrann dokumentation
  • Undvik intressekonflikter och korruption helt och hållet

  Bra arbetsmiljö
  • Uppträd respektfullt och professionellt mot dina kollegor
  • Nolltolerans gäller för mobbing och sexuella trakasserier

  Relationer med våra kunder
  • Varken acceptera eller dela ut gåvor som ligger utanför de gränser som är tillåtna
  • Kräv inga gentjänster från kunder eller acceptera att göra en gentjänst p g a en gåva

  Enhetlig global efterlevnad
  • Följ import- och exportrelaterade förbud och andra instruktioner för internationell handelskontroll
  • Följ gällande lokala lagar, FN´s resolutioner och handelssanktioner

  Hitta din kontakt på Google maps

  Please use buttons to OPEN/CLOSE menu
  ×
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved