T-FACE
T-FACE

เม็ดมีดกัดผิวหน้าโซลิดคาร์ไบด์ทรงสั้นแบบถอดเปลี่ยนได้รุ่น T-Face ที่มีรูปทรงการจับยึดอันเป็นเอกลักษณ์ จะมาช่วยเติมเต็มการทำงานของเม็ดมีด Multi-Master แบบแกนสั้น โดยทำให้เม็ดมีดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น เม็ดมีดจะจับยึดกับด้ามมีดโลหะ ทำให้มีรูปทรง Spline อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยอำนวยให้เกิดกลไกการส่งต่อแรงบิดที่แข็งแรงไปยังเม็ดมีดกัด รูปทรงกะทัดรัดและ short overhang จะให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับมีดกัดแบบดั้งเดิม.
Terms of Use and Legal Disclaimer    Privacy Statement
© ISCAR Metals, Metalworking Tools (Iscarmetals.com) All Rights Reserved.