X
Our website uses cookies and other technologies to ensure you get the best browsing experience.

You can change your cookie settings at any time.

Find out more on how we use cookies.
Contact Us

Semináře a Veletrhy

Firma ISCAR ČR s.r.o.provádí každoročnĕ nĕkolik technických seminářů v různých regionech republiky. Vĕtší semináře jsou pořádány ve spolupráci s katedrami vysokých škol a nebo s výrobci obráběcích strojů. Alespoň jednou ročnĕ dokonce za účasti přednášejících z mateřské firmy v Izraeli. Součástí přednášek je RGB projekce PowerPoint prezentací s odborným výkladem, video ukázky z praxe a po ukončení teoretického bloku přednášek je možno se zúčastnit praktických ukázek obrábění na strojích, ve vždy předem zvoleném výrobním podniku v blízkém okolí. Doprava do výrobních prostor závodu je vždy zajišťována pořadatelem.
Dále firma ISCAR ČR s.r.o. zajišťuje na požádání bezplatná úzce specializovaná školení i pro skupiny pracovníků v jednotlivých závodech. Pro střední školy po celé ČR zajišťuje odborné přednášky i výzdobu učeben a poskytuje katalogy nástrojů a DVD nosiče. V případě zájmu pište na e-mail: seminar@iscar.cz nebo volejte 734424655.

© ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved