TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X

Jyrsinnän vaihtoterien kulumisen ongelmat ja ratkaisut

JYRSINTÄ – VAIHTOTERÄT
JYRSINTÄ – KIINTEÄ & MM


Kulumistyyppi
  • ×
   Viistekuluminen
   Viistekuluminen
   Syy
   • Suuri leikkuunopeus
   • Täyskovametallilaatu, jonka kulumiskestävyys ei ole riittävä

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä kulutusta kestävämpää laatua
   • Käytä pienempää sisäänmenokulmaa työstökarkeneville materiaaleille
   • Pienennä leikkuunopeutta kuumalujaseoksia työstettäessä
  • ×
   Kuoppakuluminen
   Kuoppakuluminen
   Syy
   • Liian suuri vaihtoterän yläosaan kohdistuva lämpötila ja paine

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Pienennä syöttöä
   • Käytä työkalua, jossa on positiivisempi geometria
   • Käytä kovempaa laatua
   • Valitse kulutusta kestävämpi laatu
   • Valitse positiivisempi vaihtoterän geometria
   • Pienennä leikkuunopeutta tai syöttöä lämpötilan alentamiseksi
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää ja painetta, harkitse korkeapainejäähdytystä
  • ×
   Plastinen muodonmuutos
   Plastinen muodonmuutos
   Syy
   • Leikkuulämpötila on liian korkea

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä kovempaa laatua
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää huomattavasti
  • ×
   Lovikuluminen
   Lovikuluminen
   Syy
   • Liian suuri leikkuunopeus tai vaihtoterän täyskovametallilaatu ei ole riittävän kulutuskestävä

   Ratkaisu
   • Käytä kulutusta kestävämpää laatua
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Vaihtele leikkuusyvyyttä
   • Käytä vaihtoterää, jossa on vahvistettu leikkuusärmän geometria
   • Käytä pienempää sisäänmenokulmaa työstökarkeneville materiaaleille
   • Pienennä leikkuunopeutta kuumalujaseoksia työstettäessä
  • ×
   Lämpösäröt
   Lämpösäröt
   Syy
   • Liian suuret vaihtelut pinnan lämpötilassa, hakkaava koneistus tai vaihtelut jäähdytysnesteen syötössä

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä sitkeämpää laatua
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää huomattavasti tai sulje se kokonaan
   • Koneista ilman jäähdytysnestettä aina kun mahdollista
  • ×
   Särmän murtuma
   Särmän murtuma
   Syy
   • Johtuu vaihtoterän liiallisesta kulumisesta ennen vaihtoterän kääntämistä
   • Laatu ja lastunmurtaja voivat olla liian heikkoja kyseessä olevaan sovellukseen
   • Vaihtoterään kohdistuu liian suuri kuormitus
   • Vaihtoterään on muodostunut irtosärmää

   Ratkaisu
   • Käytä vaihtoteriä, joissa on suurempi nirkonsäde/viiste, mieluiten yksipuolisia
   • Käytä jyrsimiä, joissa on värinää vaimentava geometria
   • Käytä sitkeämpää laatua
   • Pienennä syöttöä
   • Käytä värinää vaimentavia työkalunpitimiä
  • ×
   Irtosärmän muodostus
   Irtosärmän muodostus
   Syy
   • Leikkuualueen lämpötila on liian matala
   • Negatiivinen leikkuugeometria
   • Erittäin tahmeiden materiaalien, kuten matalahiilisen teräksen, ruostumattoman teräksen tai alumiinin, koneistaminen

   Ratkaisu
   • Lisää leikkuunopeutta
   • Käytä teriä, joissa on positiivisempi rintakulma ja terävämpi leikkuusärmä
   • Pienennä jäähdytysnesteen määrää huomattavasti
   • Käytä vaihtoteriä, joille on tehty pinnoituksen jälkeinen käsittely
  • ×
   Murtumat
   Murtumat
   Syy
   • Vaihtoterän leikkuusärmä on liian hauras tai irtosärmää on muodostunut

   Ratkaisu
   • Valitse sitkeämmästä laadusta tehtyjä vaihtoteriä
   • Käytä vaihtoteriä, joissa on vahvistettu leikkuusärmä
   • Lisää leikkuunopeutta
   • Käytä jyrsimiä, joissa on värinää vaimentava geometria
   • Käytä värinää vaimentavia työkalunpitimiä
  • ×
   Viistekuluminen
   Viistekuluminen
   Syy
   • Suuri leikkuunopeus
   • Täyskovametallilaatu, jonka kulumiskestävyys ei ole riittävä

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä kulutusta kestävämpää laatua
   • Käytä pienempää sisäänmenokulmaa työstökarkeneville materiaaleille
   • Pienennä leikkuunopeutta kuumalujaseoksia työstettäessä
  • ×
   Kuoppakuluminen
   Kuoppakuluminen
   Syy
   • Liian suuri vaihtoterän yläosaan kohdistuva lämpötila ja paine

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Pienennä syöttöä
   • Käytä työkalua, jossa on positiivisempi geometria
   • Käytä kovempaa laatua
   • Valitse kulutusta kestävämpi laatu
   • Valitse positiivisempi vaihtoterän geometria
   • Pienennä leikkuunopeutta tai syöttöä lämpötilan alentamiseksi
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää ja painetta, harkitse korkeapainejäähdytystä
  • ×
   Plastinen muodonmuutos
   Plastinen muodonmuutos
   Syy
   • Leikkuulämpötila on liian korkea

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä kovempaa laatua
   • Pienennä syöttöä
  • ×
   Lämpösäröt
   Lämpösäröt
   Syy
   • Liian suuret vaihtelut pinnan lämpötilassa, hakkaava koneistus tai vaihtelut jäähdytysnesteen syötössä

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä sitkeämpää työkalun laatua, jolla on korkea lämmönkestävyys
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää huomattavasti tai sulje se kokonaan
   • Valitse sitkeämpi vaihtoterän laatu
   • Koneista ilman jäähdytysnestettä aina kun mahdollista
  • ×
   Särmän murtuma
   Särmän murtuma
   Syy
   • Johtuu vaihtoterän liiallisesta kulumisesta ennen vaihtoterän kääntämistä
   • Laatu ja lastunmurtaja voivat olla liian heikkoja kyseessä olevaan sovellukseen
   • Vaihtoterään kohdistuu liian suuri kuormitus
   • Vaihtoterään on muodostunut irtosärmää

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä varsijyrsimiä, joissa on värinää vaimentava geometria
   • Käytä sitkeämpää laatua
  • ×
   Irtosärmän muodostus
   Irtosärmän muodostus
   Syy
   • Leikkuualueen lämpötila on liian matala
   • Negatiivinen leikkuugeometria
   • Erittäin tahmeiden materiaalien, kuten matalahiilisen teräksen, ruostumattoman teräksen tai alumiinin, koneistaminen

   Ratkaisu
   • Lisää leikkuunopeutta
   • Lisää jäähdytysnesteen määrää huomattavasti
   • Käytä vaihtoteriä, joille on tehty pinnoituksen jälkeinen käsittely