• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Contact Us

  ISCAR SVERIGE AB

  kontakta oss
  Lediga Jobb

  Om Oss

  ISCAR SVERIGE AB


  Iscar Sverige AB säljar och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri.

  Syfte

  Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft.

  SVERIGE AB Manager
  Hannes Strache
  Managing Director


  Kungsangsvagen 17B
  751 08 Uppsala
  Box 845
  Tel:+46 (0) 18 66 90 60
  Fax:+46 (0) 18 122 920

  Kvalitetssäkring

  Miljöpolicy ISCAR´s verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser. Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologisk nerbrytbara.
  Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser. Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

  Hitta din kontakt på Google maps

  Please use buttons to OPEN/CLOSE menu
  ×
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved