• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  IMC's globale politik vedrørende REACH

  I overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske forordning (EF) 1907/2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), har IMC-gruppen fulgt alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dets medlemmer overholder disse REACH-bestemmelser. IMC-gruppen støttes og rådgives regelmæssigt af TÜV SÜD, en førende europæisk organisation, som besidder stor ekspertise og erfaring med implementering, overholdelse og vejledning i forbindelse med REACH-forordningerne.  RoHS-direktivet

  I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentet 2011/65/EU vedrørende begrænsning af farlige stoffer (RoHS), har IMC-gruppen fulgt alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dets medlemmer overholder disse RoHS-bestemmelser.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved