ISCAR bæredygtighed

Miljø og
produktion
R&D
hos ISCAR
Social
forpligtelse
Kundeservice og
etisk kodeks
Bæredygtighed
Video

GREEIN Miljø og produktion

Miljømæssig påvirkning
Genbrug
Metalgenbrug
Bortskaffelse af affald
Matrix
Omkostningsbesparelser
ISCAR er en global metalbearbejdningsvirksomhed, som stræber efter at opnå en miljøpåvirkning og ansvarlighed med et overholdelsesprogram, der er i overensstemmelse med og forpligter sig til forbedrede omgivelser. 
At behandle miljøet med stor omhu har været en lang og indviklet praksis i ISCARs hovedkvarter og i dets mange datterselskaber rundt om i verden. Virksomheden overvåger nøje sin miljøpåvirkning ved at mindske risikofaktorer ved at påvirke produkters livscyklusser, startende fra råmateriale til produktion, transport, brug, emballering og skrotning efter brug. ISCAR forbedrer løbende værdierne for miljøydelse for at sikre en konsekvent og ansvarlig tilgang til sit miljø.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR overholder de internationale standarder ISO 14001, som specificerer kravene til et miljøledelsessystem for at forbedre den miljøvenlige ydeevne. Virksomheden forpligter sig til denne standard i alle produktionsenheder for at opretholde rene produktionsprocesser.
icons-08-03
7
Politikken for miljø, sundhed og sikkerhed er indstillet til at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed samtidig med, at den understøtter miljøhensyn sammen med fremme af vedvarende energi, genbrug og affaldsreduktion. 
Wolfram og kobolt er strategiske metaller, der bruges til fremstilling af platter. Cementerede woframcarbider bliver tilgængelige til genbrug, når de kasseres. ISCAR indsamler regelmæssigt skrot og hårdmetal fra sine kunder for at sikre, at disse bæredygtige metaller genanvendes i fabrikker eller sælges til købere. Den nemmeste tilgang til direkte genbrug er at slibe brugte værktøjer for at genopbygge overfladen eller genopbygge slidte værktøjer. Indsamling af hårdmetalskrot og slibning af slidt hårdmetalværktøj sikrer et renere miljø.
3
2
Bortskaffelse af affald har høj prioritet, hvor indsamling, genbrug og deponering af affaldsmaterialer håndteres dagligt for at sikre, at det behandles korrekt. Affaldshåndteringsprogrammet omfatter overvågning og kontrol af metoderne ved at bruge et avanceret dedikeret computersystem i virksomhedens centrale kontrolrum 
ISCAR praktiserer metoder til bæredygning fremstilling ved at skabe avancerede skærende værktøjer og platter gennem økonomisk forsvarlige processer, der minimerer negative miljøpåvirkninger og samtidig sparer energi og naturressourcer. ISCAR er certificeret med både ISO 45001, som er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne, og ISO 50001 i overensstemmelse med energirelaterede spørgsmål.
ISO_icons-03
MATRIX-familien af automatiserede værktøjsdispensere drevet af ISCARs unikke styringssoftware hjælper med at reducere omkostningerne, garantere produktionsoutput, optimere lagerniveauer, strømline indkøb, kontrollere omkostninger pr. enhed og vælge de rigtige værktøjer til opgaven for at sikre bæredygtig produktion
MATRIX-GROUP2018_1
Bæredygtig produktion er omkostningseffektiv. Ved at forbedre effektiviteten af udstyr og processer har virksomheden sænket energiforbruget, reduceret fremstillingstid, reduceret spild og bruger mindre materiale, hvilket alt sammen giver betydelige omkostningsbesparelser for ISCAR og dets kunder
da_DKDanish