ISCAR in trajostni razvoj

Okolje in
proizvodnja
R&D v
ISCAR-ju
Družbena
odgovornost
Nudenje storitve končnim
kupcem in etični kodeks
Sustainability
Video

GREEIN Okolje in proizvodnja

Vplivi na okolje
Recikliranje
Recikliranje kovin
Ravnanje z odpadki
Matrix
Zmanjševanje stroškov
ISCAR je globalno kovinsko-predelovalno podjetje, ki si prizadeva doseči čim manjši vpliv na okolje in odgovornost do okolja s pomočjo programa o skladnosti, ki ga zavezuje k izboljšanemu okolju. 
Skrbno ravnanje z okoljem je bila dolga in zapletena praksa v matičnem podjetju ISCAR-ja in v njegovih številnih podružnicah po vsem svetu. Podjetje pozorno spremlja svoj vpliv na okolje in zmanjšuje dejavnike tveganja s spremljanjem življenjskih ciklov izdelkov, od surovin do proizvodnje, transporta, uporabe, pakiranja in upravljanja z odsluženimi orodji. ISCAR nenehno izboljšuje merilnike okoljske učinkovitosti in tako zagotavlja dosleden in odgovoren pristop do svojega okolja.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR spoštuje mednarodne standarde ISO 14001, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem za izboljšanje okolju prijaznega delovanja. Podjetje se zavezuje k temu standardu v vseh proizvodnih enotah za vzdrževanje čistih proizvodnih procesov.
icons-08-03
7
Politika okolja, zdravja in varnosti je zasnovana tako, da ščiti zdravje in varnost zaposlenih, hkrati pa podpira okoljska vprašanja in spodbuja obnovljive vire energije, recikliranje in zmanjševanje odpadkov. 
Volfram in kobalt sta strateški kovini, ki se uporabljata za izdelavo rezilnega orodja. Odsluženi volframovi karbidi, ki jih zavržemo, so primerni za recikliranje. ISCAR redno zbira odpadne kovine in karbidne trdine pri svojih strankah in tako zagotavlja, da se te trajnostne kovine reciklirajo. Najlažji pristop za neposredno ponovno uporabo je mletje rabljenih orodij za izdelavo novih ali obnovo rabljenih orodij. Zbiranje odpadnih karbidnih trdin in obnavljanje trdokovinskih orodij zagotavlja čistejše okolje.
3
2
V oddelkih kjer se zbiranje, recikliranje in odlaganje odpadnih materialov pojavlja dnevno, se ravnanje z odpadki obravnava s posebno pozornostjo saj le tako lahko zagotovimo ustrezne postopke. Sistem ravnanja z odpadki vključuje spremljanje in kontrolo postopkov z uporabo namenskega računalniškega sistema, ki je del celotnega nadzornega sistema podjetja. 
ISCAR upošteva trajnostne usmeritve tudi v proizvodnji naprednih rezalnih orodij in ploščic z ekonomsko učinkovitimi postopki, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, hkrati pa varčujejo z energijo in naravnimi viri. ISCAR ima certifikat ISO 45001, ki usklajuje varnostne predpise, in ISO 50001, ki ureja področja povezana z energijo.
ISO_icons-03
Družina računalniških omar za oskrbo z orodjem MATRIX, ki jih poganja ISCAR-jeva programska oprema za upravljanje z orodji, pomaga zniževati stroške, skrbi za nemoteno proizvodnjo, optimizira zaloge, racionalizira nabavo, nadzoruje stroške na enoto izdelka, nudi ustrezna orodja za določene operacije in tako bistveno pripomore pri zagotavljanju trajnostno usmerjene proizvodnje.
MATRIX-GROUP2018_1
Trajnostno usmerjena proizvodnja je stroškovno učinkovita proizvodnja. Z izboljšanjem učinkovitosti opreme in procesov je podjetje zmanjšalo porabo energije, skrajšalo čase izdelave, zmanjšalo odpadke in porablja manj materiala, kar vse skupaj zagotavlja znatne prihranke stroškov za ISCAR in njegove stranke.
sl_SISlovenian