ISCAR in trajostni razvoj

Okolje in
proizvodnja
R&D v
ISCAR-ju
Družbena
odgovornost
Nudenje storitve končnim
kupcem in etični kodeks
Sustainability
Video

GREEIN Vključevanje v družbo

Zaposleni
Enakost
Edinstvena arhitektura
Odgovornost
do družbe
Hibridna & električna vozila

Uspeh
ISCAR LTD zaposluje več kot 6.500 ljudi v več kot 50 državah in je del skupine IMC, ki vključuje več kot 130 podjetij in več kot 14.000 zaposlenih. Skupina IMC, ki je v lasti Berkshire Hathaway Inc., je multinacionalna holding družba s sedežem v Omahi, Nebraska, ZDA.
Map-04
iStock_000014116937Large - Edited
ISCAR ceni različne kulture, saj ustvarjajo kreativno okolje, ki svojim zaposlenim omogoča enake možnosti za rast in poklicno napredovanje. Visoka ohranitev zaposlitve v ISCAR-ju odraža povprečno delovno dobo več kot 15 let.
ISCAR spoštuje mednarodne standarde ISO 14001, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem za izboljšanje okolju prijaznega delovanja. Podjetje se zavezuje k temu standardu v vseh proizvodnih enotah za vzdrževanje čistih proizvodnih procesov.
icons-08-03
ISCAR vidi svojo družbeno zavezanost neločljivo od svojega poslovanja. Podjetje izvaja strategijo donacij in prispeva k bolnišnici Rambam v Izraelu za promocijo medicinskih raziskav. ISCAR donira tudi v dobrodelne namene in raziskave raka v skladu s strukturiranim načrtom, ki ga je začelo vodstvo podjetja. V ISCAR-ju redno potekajo krvodajalske akcije. Z zaposlovanjem invalidov ISCAR širi svojo kulturno raznolikost, spodbuja ustvarjalne rešitve in izkazuje svojo zavezanost enakosti.
ISCAR si prizadeva za čistejše okolje in zmanjšanje globalnega segrevanja. Da pokaže svojo zavezanost, podjetje upravlja z veliko floto avtomobilov, ki vključuje na stotine hibridnih in električnih vozil. ISCAR-jeva “kolesa za na delo” pomagajo zaposlenim pri prevozu na delo in z dela. Podjetje upravlja z velikim voznim parkom udobnih avtobusov, ki zagotavljajo dnevni prevoz več kot 2500 zaposlenih na delo.
Sedež podjetja se nahaja v Zahodni Galileji, 700 metrov nad gladino Sredozemskega morja. Urejanje okolice in vzdrževanje zelenega okolja sta pri ISCAR-ju bistvena. Rešitve za vrtnarjenje jasno ponazarjajo, kako narava in arhitektura delujeta v harmoniji.
MICRODENT CAMPUS5
sl_SISlovenian