Устойчивост на ISCAR

Околна Среда
и Производство
НИРД
в ISCAR
Социална
Ангажираност
Обслужване на Клиенти,
Доставки и Етичен Кодекс
Sustainability
Video

GREEIN Социална Ангажираност

Служители
Равенство
Уникална Архитектура

Социални
Дейности

Хибридни и
Електрически Автомобили

Success


ИСКАР ООД има повече от 6500 служители в над 50 държави и е част от IMC Group, която включва над 130 компании и над 14 000 служители. IMC Group, собственост на Berkshire Hathaway Inc., е мултинационална холдингова компания със седалище в Омаха, Небраска, САЩ.
Map-04
iStock_000014116937Large - Edited
ISCAR оценява разнообразните култури, тъй като те създават овластяваща среда, позволяваща равни възможности на своите служители да растат и да се отличават професионално. Високата степен на запазване на заетостта в ISCAR отразява среден стаж от над 15 години.
ISCAR се придържа към международните стандарти ISO 14001, които определят изискванията за система за управление на околната среда за подобряване на екологичните характеристики. Компанията се ангажира с този стандарт във всички производствени звена за поддържане на чисти производствени процеси.
icons-08-03
ISCAR вижда своя социален ангажимент неделим от своите бизнес операции. Компанията практикува дарителска стратегия и допринася за болницата Rambam в Израел за насърчаване на медицински изследвания. ISCAR също дарява за благотворителност и за изследване на рака съгласно структуриран план, иницииран от ръководството на компанията. В ISCAR редовно се планира кръводаряване. Чрез наемането на хора с увреждания ISCAR разширява своето културно многообразие, насърчава творчески решения и демонстрира своя ангажимент към постигане на равенство в обществото.
ISCAR се стреми към по-чиста околна среда и намаляване на глобалното затопляне. За да покаже своята ангажираност, компанията разполага с голям автопарк, който включва стотици хибридни и електрически превозни средства. „Колелата за работа“ на ISCAR подпомагат служителите с транспорта до и от работа. Компанията разполага с голям парк от удобни автобуси, за да осигури транспортирането на над 2500 служители до работа всеки ден.
Седалището на компанията се намира в Западна Галилея, на 700 метра над нивото на Средиземно море. Озеленяването и поддържането на зелена среда са от съществено значение в ISCAR. Градинските решения ясно илюстрират как природата и архитектурата работят в хармония.
MICRODENT CAMPUS5
bg_BGBulgarian