ความยั่งยืนของ ISCAR

สิ่งแวดล้อม
และการผลิต
R&D
ที่ ISCAR
การมีส่วนร่วมในสังคม
การบริการลูกค้าและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
วิดีโอด้านความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมในสังคมแบบ GREEIN

พนักงานของเรา
ความเท่าเทียม
การออกแบบที่พิเศษ
พันธกรณีทางสังคม
รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด
ความสำเร็จ
ISCAR LTD. มีพนักงานมากกว่า 6,500 คนในกว่า 50 ประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของ IMC Group ที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่า 130 แห่งและมีพนักงานกว่า 14,000 คน IMC Group ซึ่งมีเจ้าของคือ Berkshire Hathaway Inc. เป็นบริษัทโฮลดิ้งข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโอมาฮา รัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา
Map-04
iStock_000014116937Large - Edited
ISCAR ชื่นชมวัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะทุกวัฒนธรรมร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกันและกัน ทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานในการเติบโตและมีความเป็นมืออาชีพ อัตราการรักษาพนักงานที่สูงของ ISCAR สะท้อนให้เห็นค่าเฉลี่ยการดำรงตำแหน่งที่มีมากกว่า 15 ปี
ISCAR ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึ่งระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นมาตรฐานนี้ในทุกหน่วยการผลิตเพื่อรักษากระบวนการผลิตที่สะอาด
icons-08-03
ISCAR มองว่าพันธกรณีทางสังคมนั้นดำเนินควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการบริจาคและสนับสนุนโรงพยาบาล Rambam ในอิสราเอลเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ นอกจากนี้ ISCAR บริจาคเงินเพื่อการกุศลและการวิจัยโรคมะเร็งตามแผนโครงสร้างที่ริเริ่มโดยฝ่ายบริหารของบริษัท อีกทั้งยังจัดกำหนดการบริจาคโลหิตอย่างเป็นประจำที่ ISCAR รวมถึงการจ้างคนพิการ ที่ทำให้ ISCAR ได้ขยายความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความเท่าเทียมกัน
ISCAR มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้นและลดภาวะโลกร้อน เพื่อแสดงความมุ่งมั่น บริษัทได้มีรถยนต์จำนวนหลายร้อยคันที่เป็นรถยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า ซึ่ง 'Wheels to work' ของ ISCAR ช่วยพนักงานในการเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน บริษัทจัดให้มีรถโดยสารที่สะดวกสบายจำนวนมากเพื่อช่วยพนักงานกว่า 2,500 คนโดยสารมาทำงานทุกวัน
สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในกาลิลีทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 700 เมตร การจัดสวนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ISCAR ซึ่งวิธีการจัดสวนของเรานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมชาติและสถาปัตยกรรมนั้นประสานเข้าด้วยกันได้
MICRODENT CAMPUS5
thThai