ความยั่งยืนของ ISCAR

สิ่งแวดล้อม
และการผลิต
R&D
ที่ ISCAR
การมีส่วนร่วมในสังคม
การบริการลูกค้าและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
วิดีโอด้านความยั่งยืน

การให้บริการลูกค้าและจรรยาบรรณธุรกิจแบบ GREEIN

การให้บริการลูกค้า
ช้อปปิ้งออน์ไลน์
ประสิทธิภาพการจัดส่ง
ความเชื่อมั่นของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์เพื่อ
ความยั่งยืน
มาตรฐาน
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
กฎและหลัก
มาตรฐานภายใน
การบริการลูกค้าอย่างยั่งยืนของ ISCAR หมายถึงการค้นพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าขณะคำนึงถึงความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ISCAR มุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปตามกาลของลูกค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูงสำหรับเครื่องมือกัดกลึง
HP-png
แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของ ISCAR นั้นรวดเร็ว ง่ายดาย และตรงไปตรงมา โดยเว็บไซต์จะอิงตามแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้สามารถกรองและเรียกดูผลิตภัณฑ์หลายพันชนิดที่สามารถจัดส่งไปยังที่ใดก็ได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบอีคอมเมิร์ซ ลูกค้าสามารถรับส่วนลดและพบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ ในขณะที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ISCAR ใช้ระบบคลังสินค้าส่วนกลางเพื่อปรับปรุงการจัดการสต๊อกและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ศูนย์โลจิสติกส์ส่วนกลางในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกช่วยปรับปรุงธุรกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรับประกันห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดคุ้มค่าสำหรับลูกค้ามากขึ้น
5
บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะสั้น และมุ่งไปสู่อนาคตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอพร้อมด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะยาว เมื่อความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของแบรนด์ มันจะกลายเป็นข้อแตกต่าง เป็นค่านิยมหลัก และมีผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองของลูกค้าต่อแบรนด์
ISCAR ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนกับการขนส่งขององค์กร กระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรูปแบบอื่นๆ นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และถูกใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ISCAR ในการบรรจุเครื่องมือและเม็ดมีด จะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกโพลีเอทิลีนและโพรพิลีน ในทางเทคนิคแล้ว พลาสติกเหล่านี้สามารถรีไซเคิลและแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ในส่วนของการบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน ISCAR มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงและความสอดคล้องทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักกฎระเบียบได้กำหนดหลักจรรยาบรรณที่แท้จริงซึ่งไม่ยอมให้มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับภายในของบริษัท 
iStock_000014116937Large - Edited
9
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ISCAR เสนอชื่อผู้บริหารด้านความยั่งยืน (CSO) ซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้จัดการ พนักงาน และลูกค้าเพื่อจัดการกับแนวทางขององค์กรในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ
The Company requires the highest standards of professional and ethical conduct from its employees and third parties. The Company’s employees and third parties must follow such policies and standards as outlined in the Company’s Code of Conduct (“Code”).
The Company appointed a Compliance Officer, who is responsible for the implementation of the Code throughout the entire business of the Company
thThai