ISCAR ODRŽIVOST

Životna sredina
i proizvodnja
Istraživanje i
razvoj u ISCAR-u
Društveni
angažman
Servis za kupce,
isporuka i etički kodeks
Sustainability
Video

GREEIN Servis za kupce, isporuka i etički kodeks

Servis
za kupce
Kupovina
preko interneta
Optimizovana
isporuka
Vernost
kupaca
Održivi
paketi
Etički
standardi
Odgovornost prema
životnoj sredini
Zakoni i lokalni
standardi
ISCAR-ov održavi servis za kupce znači utvrđivanje stvarnih potreba kupaca koje se poklapaju sa poslovnim procesima kompanije. ISCAR teži da odgovori na različite potrebe kupaca, na konkurentnom tržištu alata za obradu metala.
HP-png
ISCAR-ova platforma za kupovinu preko interneta je brza, jednostavna i jasna. Internet stranica je zasnovana na elektronskom katalogu kompanije, koji omogućava filtriranje i detaljan pregled nekoliko hiljada proizvoda koji se mogu brzo isporučiti na bilo koju lokaciju širom sveta. Prijavljivanjem u sistem elektronske kupovine, kupci mogu da dobiju lične popuste i proizvode prilagođene njihovim zahtevima, istovremeno podstičući manje troškove.
ISCAR koristi usluge centralnog skladišta za poboljšano upravljanje zalihama i za podsticanje optimizacije isporuke. Centralizovani logistički centri u Evropi, Severnoj Americi i istočnoj Aziji poboljšavaju poslovanje, smanjuju uticaj na životnu sredinu i osiguravaju da su lanci snabdevanja zeleniji i isplativiji za kupce.
5
Kompanija ima za cilj da poveća vernost kupca u kratkom roku i da obezbedi ekološki svesniju budućnost uz dugoročnu lojalnost kupaca. Kada održivost postane deo kulture robne marke, ona postaje način razlikovanja, osnovna vrednost i ima veliki uticaj na način na koji kupci prepoznaju brend.
ISCAR-ovi održivi (reciklirani) paketi su nosioci korporativnih brendova. Talasast karton i drugi oblici papirne ambalaže su ekološki prihvatljivi, održivi i koriste se za pakovanje različitih ISCAR proizvoda. Za pakovanje alata i pločica, koriste se polietilenske i polipropilenske plastične kutijice. Tehnički, ova plastika se može reciklirati i transformisati za ponovnu upotrebu.
Kao deo održive korisničke usluge, ISCAR neprestano nastoji da bude društveno odgovoran. Naš program usklađenosti je vođen visokim etičkim standardima i zakonskom usklađenošću u poslovnoj praksi. Usklađenost propisuje pravi kodeks ponašanja koji ne toleriše kršenje zakona, niti internih propisa kompanije. 
iStock_000014116937Large - Edited
9
ISCAR je nedavno imenovao glavnog direktora za održivost (CSO) koji će raditi sa menadžerima, zaposlenima i kupcima na pristupu organizacije odgovornosti prema životnoj sredini, sa ciljem da se smanji uticaj kompanije na životnu sredinu.
Poslovima kompanije se upravlja odgovorno u skladu sa regulatornim zahtevima zemalja u kojima se nalazi svako predstavništvo. ISCAR-ov službenik za usklađenost je odgovoran da osigura da ISCAR-ovi postupci budu u skladu sa svim važećim zakonima i internim standardima. Usklađenost sa ISCAR-ovim kodeksom ponašanja osigurava dugoročan uspeh sa svojim klijentima i zaposlenima.
sr_RSSerbian