Sự bền vững của ISCAR

Môi trường
và Sản xuất
R&D
tại ISCAR
Cam kết
xã hội
Cung cấp dịch vụ khách
hàng và Các nguyên tắc đạo đức
Sustainability
Video

GREEIN Cung cấp dịch vụ khách hàng và Các nguyên tắc đạo đức

Dịch vụ
khách hàng
Mua sắm
trực tuyến
Tối ưu hóa
giao hàng
Sự trung thành
của khách hàng
Đóng gói
bền vững
Chuẩn mực
đạo đức
Trách nhiệm
với môi trường
Luật và Tiêu
chuẩn nội bộ
Dịch vụ khách hàng bền vững của ISCAR có nghĩa là xác định nhu cầu thực sự của khách hàng đồng thời phù hợp với quy trình kinh doanh của công ty. ISCAR tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng trên thị trường dụng cụ cắt kim loại đầy tính cạnh tranh.
HP-png
Nền tảng mua sắm trực tuyến của ISCAR rất nhanh chóng, dễ dàng và dễ hiểu. Trang web dựa trên danh mục (catalog) điện tử của công ty, cho phép lọc và duyệt qua hàng nghìn sản phẩm có thể được phân phối một cách nhanh chóng đến bất kỳ vị trí nào trên toàn thế giới. Bằng cách đăng nhập vào hệ thống thương mại điện tử, khách hàng có thể nhận được chiết khấu cá nhân hóa và các sản phẩm hướng đến yêu cầu của họ trong khi khuyến khích chi tiêu ít hơn
Nền tảng mua sắm trực tuyến của ISCAR rất nhanh chóng, dễ dàng và dễ hiểu. Trang web dựa trên danh mục (catalog) điện tử của công ty, cho phép lọc và duyệt qua hàng nghìn sản phẩm có thể được phân phối một cách nhanh chóng đến bất kỳ vị trí nào trên toàn thế giới. Bằng cách đăng nhập vào hệ thống thương mại điện tử, khách hàng có thể nhận được chiết khấu cá nhân hóa và các sản phẩm hướng đến yêu cầu của họ trong khi khuyến khích chi tiêu ít hơn
5
Công ty đặt mục tiêu tăng lòng trung thành của khách hàng trong ngắn hạn và đảm bảo một tương lai ngày càng nhận thức hơn về môi trường cùng với lòng trung thành lâu dài của khách hàng. Khi tính bền vững trở thành một phần của văn hóa thương hiệu, nó trở thành một điểm phân biệt, một giá trị cốt lõi, và có tác động lớn đến cách khách hàng cảm nhận về thương hiệu.
Đóng gói bền vững là các nhà cung cấp dịch vụ của các thương hiệu doanh nghiệp. Giấy carton dạng sóng và các dạng bao bì làm từ giấy khác thân thiện với môi trường, bền vững và được sử dụng để đóng gói các sản phẩm khác nhau của ISCAR. Các loại nhựa polyethylene và polypropylene được sử dụng để đóng gói các dụng cụ và dao cụ. Về mặt kỹ thuật, những loại nhựa này có thể được tái chế và chuyển đổi để tái sử dụng.
Là một phần của dịch vụ khách hàng bền vững, ISCAR không ngừng nỗ lực để có trách nhiệm với xã hội. Chương trình tuân thủ của chúng tôi được thúc đẩy bởi các tiêu chuẩn đạo đức cao và sự phù hợp pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Việc tuân thủ quy định một quy tắc ứng xử thực sự không dung thứ cho hành vi vi phạm pháp luật cũng như các quy định nội bộ của công ty. 
iStock_000014116937Large - Edited
9
Gần đây, ISCAR đã đề cử một giám đốc bền vững (Chief Sustainability Officer - CSO), người sẽ làm việc với các nhà quản lý, nhân viên và khách hàng để giải quyết cách tiếp cận của tổ chức đối với trách nhiệm môi trường với mục tiêu giảm thiểu các tác động môi trường của công ty.
The Company requires the highest standards of professional and ethical conduct from its employees and third parties. The Company’s employees and third parties must follow such policies and standards as outlined in the Company’s Code of Conduct (“Code”).
The Company appointed a Compliance Officer, who is responsible for the implementation of the Code throughout the entire business of the Company
viVietnamese