ISCAR in trajostni razvoj

Okolje in
proizvodnja
R&D v
ISCAR-ju
Družbena
odgovornost
Nudenje storitve končnim
kupcem in etični kodeks
Sustainability
Video

GREEIN Trajnostna politika storitev do končnega kupca in etični kodeks

Podpora
strankam
Spletna
trgovina
Optimizirana
dostava
Pripadnost
strank
Trajnostno
zasnovana embalaža
Etični
standardi
Okoljska
ozaveščenost
Zakoni in
interni pravilniki
ISCAR-jeva trajnostna politika se trudi prepoznati resnične potrebe strank in pri tem upoštevati poslovne procese podjetja. ISCAR želi odgovoriti na spreminjajoče se potrebe kupcev na zahtevnem trgu orodja za obdelavo kovin.
HP-png
ISCAR-jeva spletna trgovina je hitra, enostavna in napredna. Spletna stran temelji na elektronskem katalogu, ki omogoča filtriranje in brskanje po več tisoč izdelkih, ki jih je mogoče hitro dostaviti na katero koli lokacijo po celem svetu. S prijavo v sistem e-commerce lahko stranke pridobijo prilagojene popuste in izbirajo med izdelki, ki ustrezajo njihovim zahtevam, hkrati pa stremijo k manjši porabi orodja.
Za optimalno upravljanje s zalogami in optimizacijo dostave ISCAR uporablja sistem centralnih skladišč. Centralizirani logistični centri v Evropi, Severni Ameriki in Vzhodni Aziji izboljšujejo poslovanje, zmanjšujejo vpliv na okolje in zagotavljajo, da so dobavne verige okolju prijazne in stroškovno učinkovite za stranke.
5
Cilj podjetja je povečati pripadnost strank in zagotoviti okoljsko ozaveščeno prihodnost z dolgoročno zvestobo strank. Ko trajnost postane del kulture blagovne znamke, je to temeljna vrednota in ima velik vpliv na način, kako stranke dojemajo blagovno znamko.
ISCAR-jeva trajnostno zasnovana embalaža med drugim tudi predstavlja blagovno znamko. Valovita kartonska in druge oblike papirne embalaže so okolju prijazne, trajnostne in se uporabljajo za pakiranje različnih ISCAR-jevih izdelkov. Za pakiranje orodij in ploščic se uporabljajo polietilenske in polipropilenske plastične embalaže, ki jih je mogoče reciklirati in predelati za ponovno uporabo.
Kot del trajnostnih storitev za stranke si ISCAR nenehno prizadeva biti družbeno odgovoren. Naš sistem za zagotavljanje zakonitosti upošteva visoke etične standarde in zakonska določila, ki veljajo v dobrih poslovnih praksah. Program za zagotavljanje skladnosti upošteva kodeks dobrega ravnanja, ki ne dopušča kršitev tako zakonov, kot tudi internih predpisov podjetja. 
iStock_000014116937Large - Edited
9
ISCAR je pred kratkim imenoval glavnega direktorja za trajnostni razvoj (CSO), ki bo sodeloval z menedžerji, zaposlenimi in strankami pri obravnavanju pristopa podjetja do okoljske odgovornosti s ciljem čim bolj zmanjšati vpliv podjetja na okolje.
The Company requires the highest standards of professional and ethical conduct from its employees and third parties. The Company’s employees and third parties must follow such policies and standards as outlined in the Company’s Code of Conduct (“Code”).
The Company appointed a Compliance Officer, who is responsible for the implementation of the Code throughout the entire business of the Company
sl_SISlovenian