Устойчивост на ISCAR

Околна Среда
и Производство
НИРД
в ISCAR
Социална
Ангажираност
Обслужване на Клиенти,
Доставки и Етичен Кодекс
Sustainability
Video

GREEIN Обслужване на Клиенти, Доставки и Етичен Кодекс

Обслужване
на Клиенти
Онлайн
Пазаруване
Оптимизирани
Доставки
Лоялност
към Клиенти
Устойчиви
Опаковки
Етични
Стандарти
Отговорност към
Околната Среда
Закони и
Вътрешни Стандарти
Ефективно обслужване на клиентите на ISCAR означава идентифициране на истинските нужди на клиентите и тяхното синхронизиране с бизнес процесите на компанията. ISCAR има за цел да отговори на променящите се нужди на клиентите на конкурентния пазар на металорежещи инструменти
HP-png
Платформата за онлайн пазаруване на ISCAR е бърза, лесна и ясна. Уебсайтът се основава на електронния каталог на компанията, който позволява филтриране и разглеждане на хилядите продукти, които могат да бъдат доставени бързо до всяко място по целия свят. Влизайки в системата за електронна търговия, клиентите могат да получат персонализирани отстъпки и продукти, насочени към техните изисквания, като по този начин същевременно постигат по-малко разходи.
ISCAR използва централизирани складови услуги за подобрено управление на складовите наличности и за оптимизиране на доставките. Централизираните логистични центрове в Европа, Северна Америка и Източна Азия подобряват работния процес, намаляват въздействието върху околната среда и гарантират, че веригите за доставки са по-екологични и по-рентабилни за клиентите.
5
Компанията има за цел да повиши доверието на клиентите и да осигури все по-екологично бъдеще с дългосрочна лоялност към клиентите. Когато постоянството и устойчивостта стане част от културата на компанията, тя се превръща в отличителна точка, основна ценност и оказва голямо влияние върху начина, по който клиентите възприемат марката.
Устойчивите опаковки на ISCAR са носители на корпоративните марки. Гофрираният картон и други форми на опаковки на хартиена основа са екологични, устойчиви и се използват за опаковане на различни продукти на ISCAR. За опаковане на инструментите и пластините се използват полиетиленови и полипропиленови пластмасови опаковки. Технически тези пластмаси могат да бъдат рециклирани и трансформирани за повторна употреба.
Като част от ефективното и оптимално обслужване на клиентите, ISCAR непрекъснато се стреми да бъде социално отговорна компания. Нашата програма за съответствие се ръководи от високи етични стандарти и законово съответствие в бизнес практиките. Програмата за съответствие предписва истински кодекс за поведение, който не толерира нарушаването на закона, нито „вътрешните разпоредби на компанията“. 
iStock_000014116937Large - Edited
9
ISCAR наскоро назначи главен директор по устойчивост (CSO), който ще работи с мениджъри, служители и клиенти, за да се справи с подхода на организацията към отговорността за околната среда с цел да се сведе до минимум въздействието на компанията върху околната среда.
The Company requires the highest standards of professional and ethical conduct from its employees and third parties. The Company’s employees and third parties must follow such policies and standards as outlined in the Company’s Code of Conduct (“Code”).
The Company appointed a Compliance Officer, who is responsible for the implementation of the Code throughout the entire business of the Company
bg_BGBulgarian