ISCAR hållbarhet

Miljö och
tillverkning
FoU
på ISCAR
Socialt
engagemang
Kundservice och
etiska regler
Sustainability
Video

GREEIN Kundservice och etiska regler

Kundservice
E-handel
Leveransoptimering
Kundlojalitet
Hållbara förpackningar
Etiska riktlinjer
Miljöansvar
Lagar och riktlinjer
ISCAR:s hållbara kundservice handlar om att förstå kundens verkliga behov och se till att företagets affärsprocesser svarar upp mot dessa. ISCAR strävar efter att tillgodose kundernas föränderliga behov på den konkurrensutsatta marknaden för skärverktyg för metallbearbetning.
HP-png
ISCAR:s e-handelsplattform är snabb, enkel och överskådlig. Webbplatsen är uppbyggd kring företagets elektroniska katalog. Här kan du filtrera och bläddra bland tusentals produkter som snabbt kan levereras över hela världen. Genom att registrera dig i e-handelssystemet kan du som kund ta del av personliga rabatter och produktförslag som är anpassade efter dina behov och samtidigt ger dig möjlighet att spara pengar.
ISCAR använder sig av centrala lagertjänster för att skapa en bättre lagerhantering och optimera sina leveranser. De centraliserade logistikcentralerna i Europa, Nordamerika och Östasien bidrar till bättre affärer, minskar miljöpåverkan och säkerställer miljövänligare leveranskedjor som är mer kostnadseffektiva för dig som kund.
5
Företaget strävar både efter att öka kundlojaliteten på kort sikt och efter att säkerställa en mer miljömedveten framtid med långsiktig kundlojalitet. När hållbarheten blir en del av varumärkeskulturen blir den ett särdrag, ett kärnvärde, och har stor påverkan på hur kunderna uppfattar varumärket.
ISCAR:s hållbara förpackningsmaterial är bärare av företagets varumärke. Wellpapp och andra former av pappersemballage är miljövänligt, förenligt med hållbarhetstanken och används för att förpacka många av ISCAR:s produkter. Verktyg och skär förpackas med polyeten- och polypropenplast. Tekniskt sett kan denna plast återvinnas och omvandlas för att kunna återanvändas.
Som ett led i en hållbar kundservice strävar ISCAR ständigt efter att ta sitt sociala ansvar. I enlighet med vårt program för regelefterlevnad bygger våra affärsmetoder på högt ställda etiska normer och efterlevnad av lagar och regler. Företaget har en uppförandekod utan tolerans för överträdelser av lagstiftning eller företagets interna regler. 
iStock_000014116937Large - Edited
9
ISCAR utsåg nyligen en hållbarhetschef, Chief Sustainability Officer (CSO), som tillsammans med chefer, medarbetare och kunder kommer att arbeta med organisationens miljöansvar i syfte att minimera företagets miljöpåverkan.
The Company requires the highest standards of professional and ethical conduct from its employees and third parties. The Company’s employees and third parties must follow such policies and standards as outlined in the Company’s Code of Conduct (“Code”).
The Company appointed a Compliance Officer, who is responsible for the implementation of the Code throughout the entire business of the Company
sv_SESwedish