ISCAR hållbarhet

Miljö och
tillverkning
FoU
på ISCAR
Socialt
engagemang
Kundservice och
etiska regler
Sustainability
Video

GREEIN Socialt engagemang

Medarbetare
Jämlikhet
Unik arkitektur
Socialt ansvar
Hybrid- och elfordon
Framgångssaga
ISCAR LTD. har över 6 500 anställda i över 50 länder. Företaget ingår i IMC-koncernen som består av över 130 företag och har över 14 000 anställda. IMC-koncernen, som ägs av Berkshire Hathaway Inc., är ett multinationellt holdingbolag med säte i Omaha, Nebraska, USA.
Map-04
iStock_000014116937Large - Edited
ISCAR värdesätter mångfalden i olika kulturer, eftersom den bidrar till en positiv arbetsmiljö där medarbetarna har lika möjligheter att växa och utvecklas professionellt. Många av ISCAR:s anställda stannar länge på företaget, i genomsnitt över 15 år.
ISCAR följer den internationella standarden ISO 14001, som innehåller krav på miljöledningssystem för en ökad miljöprestanda. Företaget åtar sig att följa denna standard vid alla produktionsenheter för att upprätthålla rena produktionsprocesser.
icons-08-03
ISCAR ser sitt sociala åtagande som en oundgänglig del i företagets verksamhet. Företaget tillämpar en donationsstrategi och ger bidrag till Rambam-sjukhuset i Israel för att främja medicinsk forskning. ISCAR donerar även pengar till välgörenhet och cancerforskning enligt en strukturerad plan som upprättats av företagets ledning. På ISCAR ordnas även regelbundet möjligheter att ge blod. Genom att anställa personer med funktionsnedsättning ökar ISCAR företagets kulturella mångfald, främjar kreativa lösningar och visar sin strävan efter jämlikhet.
ISCAR har som mål att skapa en renare miljö och minska den globala uppvärmningen. För att visa att man står fast vid detta mål har företaget hundratals hybrid- och elfordon i sin stora bilpark. ISCAR:s transportprogram hjälper medarbetarna att ta sig till och från arbetet. Över 2 500 medarbetare får skjuts till jobbet varje dag med någon av företagets många bekväma bussar.
Företagets huvudkontor ligger i västra Galileen, 700 meter över Medelhavet. Landskapsskötsel och miljöskyddsarbete är viktigt för ISCAR. Trädgårdslösningar visar tydligt hur natur och arkitektur går hand i hand.
MICRODENT CAMPUS5
sv_SESwedish