Sự bền vững của ISCAR

Môi trường
và Sản xuất
R&D
tại ISCAR
Cam kết
xã hội
Cung cấp dịch vụ khách
hàng và Các nguyên tắc đạo đức
Sustainability
Video

GREEIN Môi trường và Sản xuất

Tác động môi trường
Tái chế
Tái chế kim loại
Xử lý chất thải
Matrix
Tiết kiệm chi phí
ISCAR là một công ty gia công kim loại toàn cầu, cố gắng đạt được sự tác động và trách nhiệm môi trường với một chương trình tuân thủ phù hợp và cam kết cải thiện môi trường xung quanh. 
Đối xử với môi trường một cách cẩn thận đã là một thông lệ lâu dài và phức tạp tại trụ sở chính của ISCAR và tại nhiều công ty con của ISCAR trên toàn cầu. Công ty giám sát chặt chẽ tác động môi trường của mình theo cách giảm thiểu các yếu tố rủi ro bằng cách giải quyết vòng đời sản phẩm, bắt đầu từ vật liệu thô đến sản xuất, vận chuyển, ứng dụng, đóng gói và quản lý cuối vòng đời. ISCAR liên tục cải thiện các giá trị hiệu suất môi trường để đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán và có trách nhiệm với môi trường của mình.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR tuân thủ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường để nâng cao hiệu suất thân thiện với môi trường. Công ty cam kết tiêu chuẩn này trong tất cả các đơn vị sản xuất để duy trì quy trình sản xuất sạch.
icons-08-03
7
Chính sách môi trường, sức khỏe và sự an toàn được thiết lập để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên đồng thời hỗ trợ các mối quan tâm về môi trường cùng với việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, tái chế và giảm thiểu chất thải. 
Vonfram và coban là những kim loại mang tính chiến lược được sử dụng để sản xuất dao cụ. Carbide vonfram nguyên liệu có thể tái chế khi không còn được sử dụng. ISCAR thường thu thập các phế liệu kim loại và carbide từ khách hàng của mình để đảm bảo những kim loại bền vững này được tái chế trong nhà máy hoặc bán cho người mua. Cách tiếp cận dễ nhất để tái sử dụng trực tiếp là mài các công cụ đã qua sử dụng để làm mới hoặc chế tạo các công cụ đã bị mòn. Thu thập carbide phế liệu và mài các dụng cụ carbide đã bị mòn đảm một bảo môi trường sạch hơn.
3
2
Xử lý chất thải được ưu tiên cao khi việc thu gom, tái chế và lắng đọng chất thải được xử lý hàng ngày để đảm bảo chất thải được xử lý đúng cách. Chương trình quản lý chất thải bao gồm việc giám sát và kiểm soát các phương thức bằng cách sử dụng một hệ thống máy tính chuyên dụng tiên tiến cao trong phòng điều khiển trung tâm của công ty. 
ISCAR thực hành các phương pháp sản xuất bền vững bằng cách tạo ra nhiều dụng cụ và dao cắt tiên tiến thông qua quy trình hợp lý về mặt kinh tế để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đồng thời bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. ISCAR được chứng nhận với cả ISO 45001, phù hợp với các quy định an toàn, và ISO 50001 phù hợp về các vấn đề liên quan đến năng lượng.
ISO_icons-03
Dòng máy phân phối công cụ tự động MATRIX được cung cấp bởi các mục tiêu phần mềm quản lý độc đáo của ISCAR giúp giảm chi phí, đảm bảo sản lượng sản xuất, tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, hợp lý hóa việc mua hàng, kiểm soát chi phí trên mỗi đơn vị và chọn các công cụ phù hợp cho công việc để đảm bảo sản xuất bền vững.
MATRIX-GROUP2018_1
Sản xuất bền vững tiết kiệm chi phí. Bằng cách nâng cao hiệu quả của thiết bị và quy trình, công ty đã giảm tiêu thụ năng lượng, giảm thời gian sản xuất, giảm lãng phí và sử dụng ít nguyên liệu hơn, tất cả đều tiết kiệm chi phí đáng kể cho ISCAR và khách hàng.
viVietnamese