ความยั่งยืนของ ISCAR

สิ่งแวดล้อม
และการผลิต
R&D
ที่ ISCAR
การมีส่วนร่วมในสังคม
การบริการลูกค้าและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
วิดีโอด้านความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบ GREEIN

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การรีไซเคิล
การรีไซเคิลโลหะ
การกำจัดของเสีย
Matrix
การประหยัดต้นทุน
ISCAR เป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมโลหะระดับโลก ที่มุ่งมั่นในการจัดการผลกระทบและให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องและยึดมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจอย่างสูงเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันอย่างยาวนานและละเอียดอ่อนในสำนักงานใหญ่ของ ISCAR และในบริษัทสาขาหลายแห่งทั่วโลก บริษัทติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงโดยระบุวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการผลิต การขนส่ง การใช้งาน บรรจุภัณฑ์ และการจัดการเมื่อหมดอายุการใช้งาน ISCAR พัฒนาค่าประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่สอดคล้องและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึ่งระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นมาตรฐานนี้ในทุกหน่วยการผลิตเพื่อรักษากระบวนการผลิตที่สะอาด
icons-08-03
7
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การรีไซเคิล และการลดของเสีย 
ทังสเตนและโคบอลต์เป็นธาตุหายากที่ใช้ในการผลิตเม็ดมีด ซีเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์สามารถนำไปรีไซเคิลได้เมื่อถูกทิ้ง ISCAR รวบรวมเศษโลหะและคาร์ไบด์จากลูกค้าเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าโลหะที่ยั่งยืนเหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลในโรงงานหรือขายให้กับผู้ซื้อ วิธีที่ง่ายที่สุดในการนำกลับมาใช้ใหม่โดยตรงคือการบดเครื่องมือที่ใช้แล้วเพื่อชุบผิวใหม่หรือสร้างเครื่องมือใหม่จากที่สึกหรอ การเก็บเศษคาร์ไบด์และการเจียรเครื่องมือคาร์ไบด์ที่สึกหรอจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น
3
2
การกำจัดของเสียถูกจัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูง โดยจะมีการรวบรวม การรีไซเคิล และการสะสมของเสียทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าของเสียจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โปรแกรมการจัดการของเสียประกอบด้วยการตรวจสอบและควบคุมวิธีการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเฉพาะ ในห้องควบคุมส่วนกลางของบริษัท 
ISCAR ใช้วิธีการผลิตที่ยั่งยืนโดยการสร้างเครื่องมือตัดและเม็ดมีดขั้นสูงผ่านกระบวนการที่ประหยัดทรัพยากรซึ่งลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ISCAR ได้รับการรับรองทั้ง ISO 45001 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และ ISO 50001 ที่สอดคล้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ISO_icons-03
เครื่องจ่ายเครื่องมืออัตโนมัติในตระกูล MATRIX ที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์การจัดการของ ISCAR ตั้งเป้าในการช่วยลดต้นทุน, รับประกันผลผลิต, ปรับระดับสต็อกให้เหมาะสม, ปรับปรุงการจัดซื้อ, ควบคุมต้นทุนต่อหน่วย และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานเพื่อรับประกันการผลิตที่ยั่งยืน
MATRIX-GROUP2018_1
การผลิตที่ยั่งยืนนั้นคุ้มค่า ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และกระบวนการ บริษัทได้ลดการใช้พลังงาน ลดเวลาในการผลิต ลดของเสีย และใช้วัสดุน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากสำหรับ ISCAR และลูกค้าของบริษัท
thThai