ISCAR održivost

Okoliš i
proizvodnja
Istraživanje i razvoj
u društvu ISCAR
Društveni
angažman
Isporuka korisničkih
usluga i etički kodeks
Sustainability
Video

Okoliš i proizvodnja GREEIN

Utjecaj na okoliš
Recikliranje
Recikliranje metala
Odlaganje otpada
Matrica
Smanjenje troškova
ISCAR je globalno društvo za obradu metala koje je usredotočeno na postizanje utjecaja na okoliš i odgovornosti prema okolišu na temelju programa sukladnosti koji je u skladu s načelima poboljšanja okoliša na koja se obvezujemo. 
Iznimna pažnja prema okolišu dugogodišnja je i složena praksa sjedišta društva ISCAR i njegovih mnogih podružnica diljem svijeta. Društvo pomno prati svoj utjecaj na okoliš tako što smanjuje rizične čimbenike tijekom životnih ciklusa proizvoda: od sirovina do proizvodnje, prijevoza, primjene, pakiranja i gospodarenja nakon isteka vijeka trajanja. Društvo ISCAR neprestano poboljšava vrijednosti učinka na okoliš radi ostvarivanja dosljednog i odgovornog pristupa prema okolišu.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
Društvo ISCAR pridržava se međunarodnih normi ISO 14001, u kojima se navode uvjeti za sustav upravljanja okolišem za poboljšanje ekološki prihvatljive učinkovitosti. Društvo se obvezuje na ovu normu u svim proizvodnim jedinicama radi očuvanja čistih proizvodnih postupaka.
icons-08-03
7
Ekološka, zdravstvena i sigurnosna politika uspostavljena je radi zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, kao i za podupiranje brige o okolišu te promicanje obnovljive energije, recikliranja i smanjenja otpada. 
Volfram i kobalt strateški su metali koji se upotrebljavaju za proizvodnju reznih pločica. Volframovi karbidi - tvrdi metal mogu se reciklirati nakon odlaganja u otpad. Društvo ISCAR redovito skuplja otpadne metale i tvrdi metal svojih korisnika kako bi se pobrinulo da se ti održivi metali recikliraju u postrojenjima ili prodaju kupcima. Najlakši pristup za izravnu ponovnu uporabu jest brušenje rabljenih alata radi stvaranja novog površinskog sloja na istrošenim alatima ili obnove istrošenih alata. Skupljanjem otpadnog tvrdog metala i brušenjem istrošenih tvrdometalnih alata doprinosi se čišćem okolišu.
3
2
U okviru odlaganja otpada, čemu se pridodaje velika važnost, dnevno se skupljaju, recikliraju i odlažu otpadni materijali kako bi se zajamčilo pravilno postupanje. Program gospodarenja otpadom obuhvaća nadziranje metoda i njihovo upravljanje s pomoću iznimno naprednih namjenskih računalnih sustava u središnjoj kontrolnoj prostoriji društva. 
Društvo ISCAR primjenjuje metode održive proizvodnje stvaranjem naprednih reznih alata i pločica u okviru gospodarski isplativih postupaka kojima se smanjuju negativni utjecaji na okoliš dok se istodobno čuvaju energija i prirodni resursi. Društvo ISCAR ovjereno je prema normi ISO 45001, koja je u skladu sa sigurnosnim propisima, i normi ISO 50001, koja je u skladu s pitanjima povezanima s energijom.
ISO_icons-03
Svrha linije automatskih ormara za izdavanje alata MATRIX koje pokreće jedinstveni softver za upravljanje društva ISCAR jest da vam pomogne smanjiti troškove, zajamčiti veći obujam proizvodnje, optimizirati količinu zaliha, pojednostavniti nabavu, upravljati jediničnim troškovima i odabrati prikladne alate za posao kako bi se osigurala održiva proizvodnja.
MATRIX-GROUP2018_1
Održiva je proizvodnja isplativa. Društvo je poboljšanjem učinkovitosti opreme i postupaka smanjilo potrošnju energije, vrijeme proizvodnje, količinu otpada i upotrijebljenih materijala, a sve to znatno smanjuje troškove društva ISCAR i njegovih korisnika.
hrCroatian