ISCAR ODRŽIVOST

Životna sredina
i proizvodnja
Istraživanje i
razvoj u ISCAR-u
Društveni
angažman
Servis za kupce,
isporuka i etički kodeks
Sustainability
Video

GREEIN Životna sredina i proizvodnja

Uticaj na okolinu
Recikliranje
Recikliranje metala
Odlaganje otpada
Matriks
Smanjenje troškova
ISCAR je globalna kompanija za obradu metala, koja je posvećena postizanju uticaja na životnu sredinu i odgovornosti prema okolini na osnovu programa koji je usaglašen sa načelima poboljšanja životne sredine. 
Postupanje prema životnoj sredini sa velikom pažnjom bila je duga i složena praksa u sedištu ISCAR-a i njegovim brojnim predstavništvima širom sveta. Kompanija pažljivo prati svoj uticaj na životnu sredinu smanjivanjem faktora rizika, praćenjem životnog ciklusa proizvoda, počevši od sirovina do konačne proizvodnje, transporta, primene, pakovanja i skladištenja nakon isteka veka trajanja. ISCAR neprekidno poboljšava vrednosti ekoloških performansi kako bi obezbedio dosledan i odgovoran pristup životnoj sredini.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR se pridržava međunarodnih standarda ISO 14001, koji precizira zahteve za sistem upravljanja životnom sredinom kako bi se poboljšao ekološki prihvatljiv učinak. Kompanija se obavezuje na ovaj standard u svim proizvodnim jedinicama sa ciljem održavanja čistih proizvodnih procesa.
icons-08-03
7
Politika zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti postavljena je tako da štiti zdravlje i bezbednost zaposlenih, istovremeno podržavajući brige o životnoj sredini, uz promovisanje obnovljive energije, reciklaže i smanjenja otpada. 
Volfram i kobalt su strateški metali koji se koriste za proizvodnju pločica. Volfram karbidi – tvrdi metal, mogu se reciklirati kada dospeju u otpad. ISCAR redovno prikuplja otpadni metal i tvrdi metal od svojih kupaca kako bi osigurao da se ovi održivi metali recikliraju u pogonima ili prodaju kupcima. Najlakši pristup za direktnu ponovnu upotrebu je preoštravanje korišćenih alata ili obnova istrošenog alata. Sakupljanje otpadnog tvrdog metala i preoštravanje istrošenog tvrdometalnog alata osigurava čistiju okolinu.
3
2
Odlaganju otpada se posvećuje posebna pažnja, dnevno se sakuplja, reciklira i odlaže otpadni materijal sa kojim se svakodnevno rukuje kako bi se osigurao pravilan postupak. Program upravljanja otpadom uključuje praćenje i kontrolu metoda, korišćenjem veoma naprednog namenskog kompjuterskog sistema u centralnoj kontrolnoj sobi kompanije. 
ISCAR koristi metode održive proizvodnje stvarajući napredne rezne alate i pločice kroz ekonomski isplative procese koji smanjuju negativne uticaje na životnu sredinu uz istovremeno očuvanje energije i prirodnih resursa. ISCAR je sertifikovan sa ISO 45001, koji je u skladu sa bezbednosnim propisima, i ISO 50001 koji je u skladu sa pitanjima vezanim za energiju.
ISO_icons-03
MATRIKS grupa automatizovanih magacina alata koje pokreće ISCAR-ov jedinstveni softver za upravljanje, pomaže u smanjenju troškova, garantuje povećanje proizvodnje, optimizuje nivoe zaliha, pojednostavljuje kupovinu, kontroliše troškove po jedinici proizvoda i bira prave alate za posao kako bi se obezbedila održiva proizvodnja.
MATRIX-GROUP2018_1
Održiva proizvodnja je isplativa. Poboljšanjem efikasnosti opreme i procesa, kompanija je smanjila potrošnju energije, smanjila vreme proizvodnje, smanjila otpad i koristi manje materijala, a sve to obezbeđuje značajne uštede za ISCAR i njegove kupce.
sr_RSSerbian