Moderní ISCAR

Životní prostředí
a výroba
Výzkum a vývoj ve
společnosti ISCAR
Výzkum a vývoj ve firmě ISCAR
Zákaznický servis,
dodání a etický kodex
Sustainability
Video

GREEIN Životní prostředí a výroba

Dopad na životní prostředí
Recyklace
Recyklace kovů
Likvidace odpadů
Matrix
Úspora nákladů
ISCAR je globální kovoobráběcí společnost, která se snaží dosáhnout odpovědnosti a snížení dopadu na životní prostředí pomocí programu dodržování předpisů, který se zavazuje zlepšovat životní prostředí. 
Citlivé zacházení s životním prostředím je v centrále ISCAR a jeho mnoha pobočkách po celém světě dlouhou a zažitou praxí. Společnost pečlivě monitoruje svůj vliv na životní prostředí a snižuje rizikové faktory tím, že kontroluje životní cykly produktů, počínaje surovinami až po výrobu, přepravu, aplikaci, balení a správu po skončení životnosti. Společnost ISCAR neustále zlepšuje ekologické chování, aby zajistila konzistentní a odpovědný přístup k životnímu prostředí.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR dodržuje mezinárodní normy ISO 14001, které upřesňují požadavky na systém managementu životního prostředí s cílem zvýšit ekologickou výkonnost. Společnost se zavazuje k těmto normám, aby udržovala ve všech výrobních jednotkách čisté výrobní postupy.
icons-08-03
7
Zdravotní, bezpečnostní a ekologické zásady jsou nastaveny tak, aby chránily zdraví a bezpečnost zaměstnanců a zároveň podporují ekologické zájmy spolu s propagováním obnovitelné energie, recyklace a snižování odpadu. 
Wolfram a kobalt jsou strategické kovy používané k výrobě destiček. Slinuté karbidy wolframu jsou po vyřazení určené k recyklaci. ISCAR pravidelně sbírá vyřazené kovy a karbidy od svých zákazníků, aby zajistil, že tyto udržitelné kovy budou recyklovány ve specializovaných továrnách nebo prodány zájemcům. Nejjednodušší způsob pro přímé znovupoužití je broušení opotřebených nástrojů a opětovné používání. Sběr vyřazených karbidů a broušení opotřebených karbidových nástrojů zajišťuje čistější životní prostředí.
3
2
Likvidace odpadu má vysokou prioritu. Sběr, recyklace a ukládání odpadního materiálu probíhá denně, aby bylo zajištěno další využití. Program odpadového hospodářství zahrnuje sledování a řízení postupů pomocí vysoce pokročilého specializovaného počítačového systému v centrální řídicí místnosti. 
ISCAR praktikuje metody udržitelné výroby vytvářením pokročilých řezných nástrojů a destiček pomocí ekonomicky zdravých postupů, které minimalizují negativní vlivy na životní prostředí a zároveň zachovávají přírodní a energetické zdroje. ISCAR je certifikován jak podle normy ISO 45001, která vyhovuje bezpečnostním regulacím, tak i podle normy ISO 50001 v souladu se systémy managementu hospodaření s energií.
ISO_icons-03
Řada automatických vydavačů nástrojů MATRIX, řízená jedinečným řídicím softwarem od společnosti ISCAR, pomáhá snižovat náklady, zaručovat výrobní produkci, optimalizovat stav zásob, zefektivňovat nákup, kontrolovat náklady na kus a zvolit správné nástroje pro zakázku, aby byla zajištěna udržitelná výroba.
MATRIX-GROUP2018_1
Udržitelná výroba je nákladově efektivní. Vylepšením efektivity zařízení a postupů byla snížena spotřeba energie, zkrátily se výrobní časy a snížilo se množství odpadu a spotřeba materiálu. To vše poskytuje významné snížení nákladů pro společnost ISCAR a její zákazníky.
cs_CZCzech