• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Система за отрязване с едностранни пластини с тангенциално закрепване

  Едностранни пластини на ИСКАР с подобрен метод на зекрепване /в очакване на патент/.

  Отличителни белези на TAG пластини
  • Много стабилно захващане в тангенциално ориентирани гнезда
  • Разрешава обработки при много високи подавания с превъэходна праволинейност и повърхност.
  • Препоръчва се за отрязване на големи диаметри и прекъснато рязане.
  • Осигурава свободно и безпрепястващо отделяне на стружките, няма горна челюст,както при другите закрепващи системи /много важно за дълбоки канали и отрязване/.
  • Комбинацията от тангенциално закрепване и свободен поток на стружките осигурява по-дълъг живот на инструмента и гнездото.
  • Едно решение ,когато има проблем при изкачане на пластините от гнездото.

  TAG пластините са налични с J- и C- геометрии на стружкочупене, с неутрални или наклонени режещи ръбове.Инструментите са с улеснено закрепване и изваждане на пластините.TANG-GRIP системата включва квадратни държачи, шини и пластини от 1.4 до 12.7 мм. широчина от най-съвременните сортове IC830 IC808 с SUMO TEC покритие.Шините са със стандартни размери и блокове на ИСКАР.

  Препоръчаните условия за обработка са подобни на тези с едностранните пластини.

  За повече информация за TANG-GRIP шини,кликни тук.

  За повече информация за TANG-GRIP инструментите,кликни тук.

  За повече информация за TANG-GRIP пластините,кликни тук.


  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved