Устойчивост на ISCAR

Околна Среда
и Производство
НИРД
в ISCAR
Социална
Ангажираност
Обслужване на Клиенти,
Доставки и Етичен Кодекс
Sustainability
Video

GREEIN НИРД в ISCAR

Иновации в НИРД
Производство и Ефикасност
Процеси на Дигитализация
Намаляване на Разходите
8
Инженерите за изследване и развитие на ISCAR GREEIN се фокусират върху екологичните иновации.Инвестициите и дейностите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на компанията подобряват производителността и ефективността, намаляват разходите и въздействието върху околната среда.
НИРД има важна роля за подобряване на екологичните показатели на индустрията, като това е важен елемент от устойчивото развитие. ISCAR влага съответните ресурси за постигане на иновации и конкурентни предимства.
6
Усилията за НИРД на ISCAR се стремят към специфични нововъзникващи технологии и процеси на дигитализация, като адитивно производство и изкуствен интелект, и предоставят на клиентите усъвършенствани инструменти и вложки за постигане на по-висока производителност и намаляване на разходите.
Режещите инструменти са от голямо значение за подобряване на устойчивостта. Докато разходите за режещи инструменти са по-малко от 4% от разходите за обработка, те представляват до 40% от общото време на престой на машинните инструменти и косвено влияят върху 30% от общите разходи за обработка. В резултат на това, колкото по-издръжлив и способен е режещият инструмент, толкова повече ресурс и енергия могат да бъдат спестени.  
infographics
bg_BGBulgarian