Sự bền vững của ISCAR

Môi trường
và Sản xuất
R&D
tại ISCAR
Cam kết
xã hội
Cung cấp dịch vụ khách
hàng và Các nguyên tắc đạo đức
Sustainability
Video

GREEIN R&D tại ISCAR

Sự đổi mới
trong R&D
Năng suất
và hiệu quả
Quy trình
số hóa
Tiết kiệm
chi phí
8
Các kỹ sư nghiên cứu và phát triển GREEIN của ISCAR tập trung vào đổi mới hệ sinh thái. Đầu tư và các hoạt động R&D của công ty cải thiện năng suất và hiệu quả, giảm thiểu chi phí và các tác động đến môi trường.
R&D có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất môi trường của ngành công nghiệp, là một yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững. ISCAR triển khai các nỗ lực về nguồn lực liên quan để đạt được sự đổi mới và lợi thế cạnh tranh
6
Các nỗ lực R&D của ISCAR hướng đến các công nghệ mới nổi đặc thù và quy trình số hóa, chẳng hạn như sản xuất bồi đắp và trí tuệ nhân tạo, đồng thời cung cấp cho khách hàng các dụng cụ và dao cụ tiên tiến để đạt được năng suất cao hơn và giảm thiểu chi phí.
Các dụng cụ cắt có tầm quan trọng lớn đối với việc cải thiện tính bền vững. Trong khi chi phí của các dụng cụ cắt ít hơn 4% chi phí gia công, chúng chiếm tới 40% tổng thời gian chết của máy công cụ và ảnh hưởng gián tiếp 30% tổng chi phí gia công. Kết quả là, một dụng cụ cắt càng bền và có khả năng thì càng tiết kiệm được nhiều tài nguyên và năng lượng.  
infographics
viVietnamese