ISCAR Sürdürülebilirlik

Çevre ve
Üretim
ISCAR
da AR&GE
Sosyal
Sorumluluk
Teslimat ve
Etik Kuralları
Sustainability
Video

GREEIN ISCAR da AR&GE

Ar-Ge'de İnovasyon
Üretkenlik ve Verimlilik
Dijitalleşme Süreçleri
Tasarruf
8
ISCAR'ın GREEIN araştırma ve geliştirme mühendisleri eko-inovasyona odaklanır. Şirketin Ar-Ge yatırımları ve faaliyetleri üretkenliği ve verimliliği artırır, maliyetleri ve çevresel etkileri azaltır.
Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olan sanayinin çevresel performansının iyileştirilmesinde Ar-Ge önemli bir role sahiptir. ISCAR, yenilik ve rekabet avantajları elde etmek için ilgili kaynak çabalarını devreye sokar.
6
ISCAR Ar-Ge çalışmaları, katkılı üretim ve yapay zekâ gibi belirli gelişen teknolojilere ve dijitalleştirme süreçlerine yöneliktir ve müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet azaltma elde etmek için gelişmiş araçlar ve ekler sağlar.
Kesici takımlar, sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Kesici takımların maliyeti, işleme maliyetinin %4'ünden az olsa da takım tezgahlarının toplam duruş süresinin 'ını oluşturur ve toplam işleme maliyetlerinin 'unu dolaylı olarak etkiler. Sonuç olarak, bir kesici takım ne kadar dayanıklı ve yetenekli olursa, o kadar fazla maliyet kaynağı ve enerji tasarrufu sağlanabilir.  
infographics
tr_TRTurkish