ISCAR hållbarhet

Miljö och
tillverkning
FoU
på ISCAR
Socialt
engagemang
Kundservice och
etiska regler
Sustainability
Video

GREEIN FoU på ISCAR

Innovativ FoU
Produktivitet och
effektivitet
Digitalisering
Kostnadsbesparingar
8
ISCAR:s GREEIN-ingenjörer arbetar med forskning och utveckling (FoU) med fokus på miljövänlig utveckling. Företagets forsknings- och utvecklingssatsningar bidrar till högre produktivitet och effektivitet, lägre kostnader och en minskad miljöpåverkan.
Forskning och utveckling är viktigt för att höja branschens miljöprestanda, vilket är en viktig del i en hållbar utveckling. ISCAR satsar de resurser som behövs för att ta fram innovativa lösningar och skaffa konkurrensfördelar.
6
ISCAR:s forsknings- och utvecklingsarbete är inriktat på specifik, ny teknologi och digitaliseringsprocesser, till exempel additiv tillverkning och artificiell intelligens. Det syftar till att ge kunderna avancerade verktyg och skär som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna.
Skärverktygen har stor betydelse i arbetet för ökad hållbarhet. Även om kostnaderna för skärverktyg utgör mindre än 4% av bearbetningskostnaderna står de för upp till 40% av verktygsmaskinernas totala stilleståndstid och påverkar indirekt 30% av de totala bearbetningskostnaderna. Ju mer slitstarkt och kraftfullt ett skärverktyg är, desto större blir kostnads-, resurs- och energibesparingarna.  
infographics
sv_SESwedish