• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Metric
  Inch

  Các chương danh mục dụng cụ Phay

  Danh mục phay

  trang 1-94
  Dao phay ngón gắn mảnh
  MULTI-MASTER

  Danh mục phay

  trang 95-186
  Dao phay ngón Carbide

  Danh mục phay

  trang 187-318
  Dao phay mặt
  Dao phay gắn mảnh nhiều me dao
  Dao phay nhấn ( đào hốc )
  Dụng cụ gia công định hình
  Dụng cụ phay bước tiến lớn

  Danh mục phay

  trang 319-548
  Dao phay rãnh
  Dao phay nhôm
  Dụng cụ phay ren
  Mảnh dao phay

  Danh mục phay

  trang 549-788
  Hệ thống dụng cụ
  Vật liệu và Lớp phủ
  Chỉ mục

  Các chương danh mục các dụng cụ Tiện

  Các dụng cụ Tiện

  trang 1-120
  Dụng cụ tiện ISO

  Các dụng cụ Tiện

  trang 121-254
  Dụng cụ tiện ISO

  Các dụng cụ Tiện

  trang 255-458
  Tiện rãnh
  Dụng cụ cho các chi tiết nhỏ
  Dụng cụ chuốt

  Các dụng cụ Tiện

  trang 459-634
  Tiện cắt đứt
  Tiện rãnh mặt đầu

  Các dụng cụ Tiện

  trang 635-848
  Dụng cụ và dao tiện ren
  Cán dao tiện
  Vật liệu
  Chỉ mục

  Các chương danh mục gia công lỗ

  Dụng cụ gia công lỗ

  trang 1-148
  Mũi khoan gắn mảnh
  Dụng cụ đa chức năng

  Dụng cụ gia công lỗ

  trang 149-184
  Mũi khoan Solid Carbide

  Dụng cụ gia công lỗ

  trang 185-310
  Hệ thống khoan lỗ sâu BTA
  Mũi khoan nòng súng

  Dụng cụ gia công lỗ

  trang 311-382
  Doa chính xác cao
  Ta rô

  Dụng cụ gia công lỗ

  trang 383-544
  ITS Bore / Dao doa lỗ
  Vật liệu và Lớp phủ
  Chỉ mục

  Catalogs

  DÒNG SẢN PHẨM GIA CÔNG RẢNH MẶT ĐẦU

  Sản phẩm mới 2022

  MULTI-MASTER

  NOTCH GRIP

  Dao PCBN, PCD và Ceramic

  Hướng dẫn tham khảo cho các ứng dụng ren

  Phay ngón FLASH SOLID

  Rotating Tools Inch Catalog Chapters

  Milling Tools

  trang 1-428

  Milling Inserts

  trang 429-524

  Hole Making Tools

  trang 525-922

  Tooling Systems

  trang 923-1106

  Materials and Grades

  trang 1107-1184

  Non-Rotating Tools Inch Catalog Chapters

  ISO Tools and Inserts

  trang 1-238

  Groove Turn

  trang 239-600

  Threading Tools

  trang 601-670

  Tooling. Materials and Grades

  trang 671-751

  Catalogs

  FACE GROOVING LINES

  New Products 2021

  NOTCH GRIP

  Multifunction Tools Catalog

  FLASH SOLID ENDMILLS

  PCBN, PCD and Ceramic Inserts

  Reference Guide for Threading Applications

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved