• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  IMC'nin REACH'e İlişkin Küresel Politikası

  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili Avrupa Yönetmeliği (EC) 1907/2006 hükümleri uyarınca, IMC Grubu, Üyelerinin bu REACH hükümlerine uyumunu güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri almaktadır. IMC Grubu, REACH Yönetmelikleriyle bağlantılı olarak uygulama, uyumluluk ve rehberlik konusunda derin uzmanlığa ve deneyime sahip önde gelen bir Avrupa kuruluşu olan TÜV SÜD tarafından desteklenmekte ve düzenli olarak tavsiyelerde bulunmaktadır.  RoHS Direktifi

  Avrupa Parlamentosu 2011/65/EU'nun Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) ile ilgili hükümleri uyarınca, IMC Grubu, Üyelerinin bu RoHS hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved