อุตสาหกรรมเหล็กหล่อและเหล็กกล้า

MTB (ผู้ผลิตเครื่องจักร)

พลังงานลม

การผลิตกระแสไฟฟ้า

งานแม่พิมพ์และงานขึ้นรูป