• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  ISCAR LTD.
  melanies@iscar.co.il

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ความเป็นส่วนตัวของคุณรวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลเหล่านั้น ด้วยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรและใช้วิธีการที่สมเหตุสมผล.

  ข้อมูลส่วนบุคคล

  (ISCAR) อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่นชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ประเทศที่พำนักและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้.

  คุณไม่มีภาระผูกพันในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ, ถึงแม้ว่ามันอาจจะจำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการและ / หรือการใช้คุณสมบัติของเว็บไซต์นี้ เช่นการซื้อและรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ [ISCAR] ผลิตภัณฑ์ของอีสคาร์.

  ผู้ควบคุม

  [ISCAR] จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งขณะใช้งานเว็บไซต์นี้. สำหรับผู้ใช้ภายในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ฝ่ายติดต่อสำหรับเรื่องความเป็นส่วนตัวใด ๆ จะเป็น บริษัท IMC International Metals Companies B.V. สำหรับผู้ใช้ที่เหลือทั้งหมดซึ่งไม่ใช่สหภาพยุโรป, [ISCAR] จะเป็นผู้ติดต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว

  พื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, ข้อมูลอื่นๆ (i) ประสิทธิภาพของสัญญา (ii) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (iii) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือ (iv) ความยินยอมของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอม คุณจะมีสิทธิ์ถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา.

  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  • เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติและการตลาด เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลการตั้งค่าและความต้องการที่แตกต่างกันของคุณและเพื่อติดต่อคุณเพื่อให้รายละเอียดและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริการของเราและ / หรือเนื้อหาของ เว็บไซต์ของเรา.
  • เราอาจใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมาย.
  • เว็บไซต์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่างเช่น ตัวเลขและความถี่ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยรวมเท่านั้นเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการเข้าถึง ความพร้อมใช้งานคุณสมบัติและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาจดึงดูด และใช้งานโดยผู้ใช้จำนวนมาก ที่อาจเป็นไปได้.
  เว็บไซต์และการใช้งานบางอย่างของเรานั้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบางอย่าง เช่นคุ๊กกี้ (ข้อมูล) ซึ่งประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราโปรดดูจาก นโยบายการเข้าถึงข้อมูลของเรา .

  เราอาจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบางอย่างเช่นคุ๊กกี้, ซึ่งประมวลผลข้อมูลทางสถิติและให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา, วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้และเราจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านไซด์ เช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใด.

  เราอาจใช้การใช้งานเพิ่มเติมจากบริการวิเคราะห์เว็บ 'Google Analytics' สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'Google Analytics' และสิทธิ์ของคุณในนั้น www.google.com/policies/privacy/partners .

  ระยะเวลาการเก็บรักษา

  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในขณะที่บัญชีของคุณมีการใช้งานหรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณเกี่ยวกับการซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป.

  การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณยังคงถือว่าคุณรับรู้ ที่คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเรา.

  สิทธิของคุณ

  ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจดำเนินการ คุณมีสิทธิ์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้:
  1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ;
  2. สิทธิในการขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
  3. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ;
  4. สิทธิในการร้องขอ การจำกัด การประมวลผล;
  5. สิทธิในการขอย้ายข้อมูล;
  6. สิทธิคัดค้านการทำโปรไฟล์ (ลักษณะ);
  7. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล;
  8. สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณ.
  สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งคำขอไปที่: [บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 57,59,61,63 ซอยสมานฉันท์-บาโบส ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ] .เราจะให้การตอบสนองที่เหมาะสมกับคำขอของคุณในเวลาที่เหมาะสม.

  ข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือข้อตกลงกับคุณที่เราได้รับจากคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นโดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับเว้นแต่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่เป็นความลับ.

  การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลอันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม IMC เพื่อใช้ในจุดประสงค์เดียวกันกับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดจำหน่ายและ / หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่คุณอาจต้องการดำเนินการกับเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ นอกเหนือจากข้างต้นเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับจากคุณต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ และเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากคุณ การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องทำกับบุคคลที่สามที่อยู่ในอิสราเอลและประเทศที่รับรองว่า "ระดับการป้องกันที่เพียงพอ" ภายใต้ GDPR หรือกับบุคคลที่สามที่ทำข้อตกลงไว้ [ISCAR] รวมถึง ข้อสัญญามาตรฐาน ตามที่กำหนดภายใต้ GDPR เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ.

  ติดต่อ

  หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อเราผ่านทาง: [Mrs.Salinee : iscar@iscarthailand.com ] .

  © ISCAR Ltd. [June 2019]

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved