• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED

  X

  POLITICA GLOBALĂ IMC PRIVIND ‘’REACH’’

  ISCAR acționează în totală conformitate cu previziuni ale Regulamentului European (EC) 1907/2006 în ceea ce privește Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH). Grupul IMC este în permanență consiliat de către TUV SUD, organizație europeană cu expertiză incontestabilă și vastă experiență în ceea ce privește implementarea, conformarea și îndrumarea referitoare la Regulamentul REACH.  Directiva RoHS

  Urmând dispozițiile Parlamentului European 2011/65/EU privind Restricțiile substanțelor cu Risc Ridicat (RoHS), grupul IMC a luat toate măsurile necesare pentru ca toți membrii săi să se conformeze previziunilor RoHS.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved